ZABEZPEČENÍ KVALITY

Převážná část nakupovaných materiálů je dodávána s přiloženými atesty.

Kvalita subdodavatelských služeb je ověřována vstupní kontrolou.

Veškeré výrobky vyráběné ve formě procházejí mezioperační a výstupní kontrolou.

Kompletní celky, skupiny, stroje a zařízení procházejí funkčními zkouškami a jsou předávány zákazníkům na základě přejímky ve firmě nebo v případě montáže přímo u zákazníka. Firma postupným zdokonalováním organizace práce, vylepšováním výrobní technologie a vybavováním moderními měřidly a přístroji vytváří podmínky pro zavádění systému ISO, který ve firmě plánuje zavést v průběhu let 2003 – 2004.