Statické navijáky do košů

NAVIJÁK DO KOŠŮ SC 1600

Popis
Statický naviják do sudů je jednoúčelový kabelářský stroj určený pro automatické navíjení drátu nebo izolovaného vodiče do sudových kontejnerů.
Stroj se skládá z vlastního navijáku a tří kusů válečkových dopravníků.
Základem stroje je prostorový nosný rám, který je pevně ukotven k podlaze. Shora je na něm upevněn pomocný rám, který nese mechanismus odtahování a navíjení vodiče (drátu).
Sud, používaný pro navinutý vodič (drát) je vybaven pohyblivým dnem. Dno sudu je posouváno hydraulicky poháněným mechanismem, v závislosti na jeho naplnění. Při navinutí určitého množství vodiče (drátu) se dno posouvá směrem dolů automaticky.
Technické údaje
Sudový kontejner - rozměry:        
- vnitřní průměr     630     mm
- vnější průměr     1000     mm
- celková výška     16800     mm
- max. hmotnost náplně kontejneru     1500     kg
- celková hmotnost sudu     cca 2000     kg
Statický naviják:        
- rozsah průměrů navíjeného drátu     1,3 - 3,5     mm
- rychlost navíjení     max. 1200     m/min
- otáčky odtahového kola     max 469     ot/min
Rozměry navijáku:        
- šířka     1500     mm
- délka     1950     mm
- výška     3900     mm
- celková délka dopravníků     5300     mm
- celková délka dopravníků     cca 4500     kg
Hlavní pohon     22     kW
Válečková dráha     3 ks elektropřevodovka    
Hydraulický agregát     3 kW, 16 MPa, 13     1/min
Celkový instalovaný příkon     26,5     kW

NAVIJÁK DO KOŠŮ SC 1800

Popis
Statický naviják do sudů je jednoúčelový kabelářský stroj určený pro automatické navíjení drátu nebo izolovaného vodiče do sudových kontejnerů.
Stroj se skládá z vlastního navijáku a tří kusů válečkových dopravníků.
Základem stroje je prostorový nosný rám, který je pevně ukotven k podlaze. Shora je na něm upevněn pomocný rám, který nese mechanismus odtahování a navíjení vodiče (drátu).
Sud, používaný pro navinutý vodič (drát) je vybaven pohyblivým dnem. Dno sudu je posouváno hydraulicky poháněným mechanismem, v závislosti na jeho naplnění. Při navinutí určitého množství vodiče (drátu) se dno posouvá směrem dolů automaticky.
Technické údaje
Sudový kontejner - rozměry:        
- vnitřní průměr     630     mm
- vnější průměr     1000     mm
- celková výška     1800     mm
- max. hmotnost náplně kontejneru     1500     mm
- celková hmotnost sudu     1500     kg
Statický naviják:        
- rozsah průměrů navíjeného drátu     1,3 - 3,5     mm
- rychlost navíjení     max. 1200     m/min
- otáčky odtahového kola     max 469     ot/min
Rozměry navijáku:        
- šířka     1500     mm
- délka     1950     mm
- výška     3900     mm
- celková délka dopravníků     5300     mm
- hmotnost navijáku     cca 4500     kg
Hlavní pohon     22     kW
Válečková dráha     3 ks elektropřevodovka    
Hydraulický agregát     3 kW, 16 MPa, 13     1/min
Celkový instalovaný příkon     26,5     kW