Převíjecí stroje

PŘEVÍJECÍ LINKA PL 225

Popis
Převíjecí linka slouží pro operativní převíjení kabelů uložených na kabelových bubnech o průměru 1,0 až 2,2 m. Skládá se z portálového odvijáku OBD 2 200, měřidla délek kabelů KV10_90 a portálového navijáku NBD 2 200. Jedná se o vysoce produktivní zařízení s možností rychlého nasazení kabelových bubnů a jejich komfortního převíjení s velmi kvalitním rozváděním kabelu na navíjeném bubnu.
Odviják je pro správné napnutí kabelu vybaven jemně seřiditelnou kotoučovou brzdou. Vlastní odviják pojíždí po dráze, která je založena v úrovni podlahy a strojem je tak možné převážet prázdné i plné kabelové bubny v rozsahu dráhy. Na přání lze odviják vybavit automatickým pojezdem pro udržení kabelu v ose převíjení, takže nedochází k nadměrnému namáhání kabelu.
Vlastní měření délky převíjeného kabelu je prováděno robustním zařízením, které zaručuje přesné měření pro všechny typy kabelů a vodičů. Převíjecí linka je standardně vybavena předvolbou délky kabelu, takže se automaticky přesně zastaví po dosažení předvolené délky.
Portálový naviják je variantně osazen dvou nebo třístupňovou převodovkou a elektromotorem pro dosažení maximální produktivity práce při převíjení různých typů kabelů uložených na bubnech dle ČSN i DIN. Vlastní rozvádění je zabezpečeno traversem navijáku po kolejové dráze založené v úrovni podlahy. Tímto způsobem je zaručeno udržení kabelu v ose převíjení a zmenšení zastavěného prostoru převíjecí linky na nejnutnější. Rychlopojezdem celého navijáku je možné převážet plné i prázdné bubny.
Z ovládacího pultu linky se ovládá předvolba délky kabelu, rychlost vlastního převíjení a rychlost rozvádění navíjeného kabelu.. Rozjíždění i zastavování linky je prováděno plynule bez namáhání převíjeného kabelu.
Technické údaje
Odvíjecí a navíjecí bubny - rozměry:        
- průměr čela     1000 - 2250     mm
Vnější šíře     600 - 1200     mm
- maximální hmotnost     10000     kg
Průměr kabelu     8 - 90     mm
Rozsah předvolby délky     0 - 9999     m
Maximální rychlost převíjení     250     m/min

PŘEVÍJECÍ LINKA PL 1500

Popis
Převíjecí linka se skládá z řízeného odvijáku OUR 1500 včetně řídícího kompenzátoru K 280 a navijáku s naklápěcím ramenem rozvádění NR 1000. Linka je určena pro převíjení, zkoušení a rozměřování kabelů a vodičů o průměru 2 – 16 mm. Součástí linky je kompletní výbava včetně řízení a synchronizace linky, měření délek kabelů, sběru výrobních dat a jejich zpracování pro archivaci, vizualizaci.

Odviják řízený typ OUR 1500
Stacionární odvíjecí zařízení pro odvíjení z cívek a bubnů, které jsou upínány elektromechanicky pomocí výsuvných pinol. Zdvih pinole prováděn elektromechanicky na konstantní výšku. Rychlost odvíjení je řízena z řídícího kompenzátoru a pomocí bezkontaktního čidla, které snímá průměr návinu. Tah v převíjeném kabelu se nastavuje změnou tlaku v pneumatickém válci
kompenzátoru.

Naviják typ NR 1000
Stacionární navíjecí zařízení pro navíjení na jednoúčelové cívky nebo expediční bubny, které jsou upínány elektromechanicky pomocí výsuvných pinol. Zdvih pinol je prováděn elektromechanicky na přesnou výšku. Rychlost navíjení je nastavována pomocí potenciometru a řízena na konstantní rychlost.
Rozklad kabelu na cívce je řízen pomocí PLC. Měřícím zařízením průměru je snímán průměr kabelu a PLC automaticky určuje krok rozvádění na otáčku cívky. Poloha naklápěcího ramene je vždy optimalizována vzhledem k návinu cívky.

Zvláštní výbava
Zařízení může být vybaveno měřícími přístroji dle potřeby.
Technické údaje
Odviják řízený typ OUR 1500        
Cívka – rozměry:        
- průměr čela     800 – 1500     mm
- vnější šířka     500 – 1100     mm
- průměr otvoru     45 – 80     mm
- maximální hmotnost     2 500     kg
Maximální brzdný moment     400     Nm
Maximální rychlost odvíjení     200     m/min
       
Naviják typ NR 1000        
Cívka – rozměry:        
- průměr čela     400 – 1000     mm
- vnější šířka     400 – 800     mm
- průměr otvoru     45 – 80     mm
- maximální hmotnost     1 500     kg
Příkon hlavního motoru     10     kW
Maximální rychlost odvíjení     200     m/min

PŘEVÍJECÍ LINKA REM 1022

Popis
Převíjecí linka slouží pro operativní převíjení kabelů uložených na kabelových bubnech o průměru 1,0 až 2,2 m. Jedná se o vysoce produktivní zařízení s možností rychlého nasazení kabelových bubnů a jejich komfortního převíjení s velmi kvalitním rozváděním kabelu na navíjeném bubnu. Celé zařízení je uloženo na společném rámu z válcovaných hutních profilů. Toto řešení nevyžaduje žádné stavební úpravy pro instalaci zařízení a zaujímá minimální zastavěný prostor.
Upínání bubnů do odvijáku i navijáku je řešeno pomocí trnů na otočných pinolách, které jsou výměnné pro použití různých typů bubnů. Vlastní upínací ramena s pinolami odvijáku i navijáku jsou ovládána hydraulickými válci. Každé rameno je pro snadné upnutí kabelových bubnů osazeno ovládacími tlačítky. Odviják je pro správné napnutí kabelu při převíjení vybaven mechanicky ovládanou kotoučovou brzdou.
Vlastní měření délky převíjeného kabelu je prováděno robustním zařízením, které zaručuje přesné měření pro všechny typy kabelů a vodičů. Převíjecí linka je standardně vybavena předvolbou délky kabelu, takže se automaticky zastaví po dosažení předvolené délky.
Naviják je pro pohon otáčení cívky vybaven jednostupňovou převodovkou s elektromotorem, který dovoluje dosažení maximální produktivity práce při převíjení různých typů kabelů uložených na bubnech dle ČSN i DIN. Vlastní rozvádění kabelu na navíjeném bubnu je zabezpečeno traverzem rozváděcího zařízení s měřením délky kabelů pomocí samostatného elektromotoru a převodovky. Jednoduchým přestavením dorazů pro koncové spínače se ovládá šířka rozvádění.
Z ovládacího pultu linky se ovládá předvolba délky kabelu, rychlost vlastního převíjení a rychlost rozvádění navíjeného kabelu.. Rozjíždění i zastavování linky je prováděno plynule bez namáhání převíjeného kabelu.
Technické údaje
Odvíjecí i navíjecí cívky - rozměry:        
- průměr čela     1100 - 2250     mm
- vnější šířka     600 - 1500     mm
- maximální hmotnost     4000     kg
Průměr kabelu     8 - 90     mm
Rozsah předvolby délky     0 - 9999     m
Maximální rychlost převíjení     150     m/min
Rozměry     6000 x 2000 x 2300     mm