Přadáky

CENTRÁLNÍ PŘADÁK CP N

Popis
Centrální přadák – samostatné zařízení sloužící k ovíjení kabelové duše páskou z PVC nebo papíru, případně laminovanou folií. V pravé časti stroje umístěn zásobník pásky. Zařízení je navrženo pro montáž v lince.
Ovíjení se provádí otáčením hlavy přadáku okolo centricky procházející kabelové duše. Hlava přadáku přitom nese cívku s páskou a mechanismus nutný k odvíjení pásky a její položení na opřádanou kabelovou duši. Ta je vedena v přadáku půlenými kalibry, které stabilizují její polohu a minimalizují její vytažení, způsobené tahem pásky. Kalibr vyroben ze dvou časti pro každý průměr kabelu a muže být vyměněn bez přerušení kabelové duše.
Stoupání pásky je řízeno poměrem otáček hlavy přadáku k rychlosti linky. Pohon hlavy zajišťuje servomotor s výkonnou brzdou. Otáčky jsou řízeny měničem. Pokládání pásky se stejným stoupáním při rozjezdu, změně rychlosti linky i při zastavení zajištěno softwarovou synchronizací regulaci otáček motoru s rychlostí linky.
Součástí stroje je bezpečnostní kryt. Dveře bezpečnostního krytu jsou vybaveny bezpečnostním zámkem, který znemožňuje otevření stroje během provozu.
Technické údaje
Průměr kabelu     15     mm
Maximální rychlost     60     m/min
Výška     1000     mm
Délka     1250     mm
Šířka     600     mm
Šířka pásky     10 - 25     mm
Vnitřní průměr dutinky pásky     90     mm
Vnější průměr návinu pásky     400     mm
Otáčky motoru     4500     ot/min
Otáčky opřádací hlavy     1500     ot/min
Snímač přetrhu pásky     bezkontaktní    
Příkon     5,5     kW

CENTRÁLNÍ PŘADÁK CP RZ 01

Popis
Centrální přadák – samostatné zařízení sloužící k ovíjení vodiče PP, PE nebo PTFE páskou. V pravé časti stroje je umístěn zásobník pásky. Zařízení navrženo pro montáž v lince.
Ovíjení se provádí otáčením hlavy přadáku okolo centricky procházejícího opřádaného vodiče. Hlava přadáku přitom nese cívku s páskou a mechanismus nutný k odvíjení pásky a její položení na opřádaný vodič. Opřádaný vodič je veden v přadáku půlenými kalibry, které stabilizují jeho polohu a minimalizují jeho vytažení, způsobené tahem pásky. Kalibr vyroben ze dvou časti pro každý průměr kabelu a muže byt vyměněn bez přerušení vodiče.
Stoupání pásky je řízeno poměrem otáček hlavy přadáku k rychlosti linky. Pohon hlavy zajišťuje servomotor s výkonnou brzdou. Otáčky jsou řízeny měničem. Pokládání pásky se stejným stoupáním při rozjezdu, změně rychlosti linky i při zastavení zajištěno softwarovou synchronizací regulaci otáček motoru s rychlostí linky.
Součástí stroje je bezpečnostní kryt. Dveře bezpečnostního krytu jsou vybaveny bezpečnostním zámkem, který znemožňuje otevření stroje během provozu.
Technické údaje
Průměr kabelu     16     mm
Maximální rychlost     60     m/min
Výška     1200     mm
Délka     1250     mm
Šířka     600     mm
Šířka cívky s páskou     160 - 200     mm
Vnitřní průměr cívky     90     mm
Vnější průměr cívky     260     mm
Otáčky motoru     4500     ot/m
Otáčky opřádací hlavy     1500     ot/min
Průměr opřádací hlavy     300     mm
Příkon     5,5     kW

OPŘÁDACÍ JEDNOTKA PST 100

Popis
Stroj je určen k opřádání lan, stáčených vodičů (drátů i izolovaných vodičů), pancéřovaných lan, atp. plastovou nebo Cu páskou. Opřádání se provádí otáčením hlavy přadáku okolo centricky procházejícího opřádaného lana. Hlava přadáku přitom nese kotouče s páskami a mechanismus nutný k odvíjení pásek a jejich položení na opřádané lano.
Opřádané lano je vedeno v přadáku dvěma kalibry, které stabilizují polohu lana a zamezují jeho výraznějšímu radiálnímu rozkmitání, způsobenému tahem pásky.
Opřádací hlava nese dva kotouče s páskou, které paralelně opřádají lano. Vodící kladky a naváděcí držáky umožňují nastavení pásky vzhledem k opřádanému lanu. Toto nastavení je nutné provést ručně. Každý držák pásky je vybaven brzdou a mechanismem pro správné navádění a pokládání pásky na lano. Při změně šířky pásky se nemění žádné díly, upínací mechanismus je univerzální pro všechny použitelné šířky pásky.
Technické údaje
Počet opřádacích pásek     2    
Maximální otáčky opřádací hlavy     500     ot/min
Největší průměr kotouče s páskou     500     mm
Šířka pásky     40 - 90     mm
Průměr dutinky v hřídeli     75     mm
Průměr opřádaného lana     5 - 60     mm
Výška osy lana     1000     mm
Instalovaný výkon     4     kW

PŘADÁK OCELOVÉ PÁSKY PS 700

Popis
Stroj je určen k ovíjení lan, kabelů (drátů i izolovaných vodičů), pancéřovaných lan, atp. FeZn, plastovou nebo Cu páskou. Ovíjení se provádí otáčením hlavy přadáku okolo centricky procházejícího opřádaného lana. Hlava přadáku přitom nese kotouče s páskami a mechanismus nutný k odvíjení pásek a jejích položení na opřádané lano. Vodící kladky a naváděcí držáky umožňují nastavení pásky vzhledem k opřádanému lanu. Každý držák pásky je vybaven brzdou s nastavitelnou brzdnou silou a automatickým zabrzděním dle nastaveného tahu.
Technické údaje
Min.průměr opřádaného lana     10     mm
Max.průměr opřádaného lana     70     mm
Max.průměr opřádaného lana     110     mm
Počet opřádacích pásek     2    
Největší průměr kotouče pásky     700     mm
Šířka pásky     20 - 60     mm
Max.otáčky opřádací hlavy     300     ot/min
Instalovaný výkon     7,5     kW

TANGENCIÁLNÍ PŘADÁK T 300

Popis
Tangenciální přadák T 300 je samostatné zařízení určené pro ovíjení kabelových duší páskou z PVC nebo papíru, případně laminovanou folií. Přadák má celkem 2 opřádací hlavy, které jsou umístěny na společném rotoru. Každá hlava je vybavena pásovou brzdou s regulací konstantního tahu pásky. Na společném rotoru, který je osazen pneumatickou kotoučovou brzdou, jsou umístěny přestavitelné převáděcí válečky pro různou šířku a materiál pásky.
Pro pohon přadáku slouží vlastní frekvenčně řízený AC motor s plynule nastavitelnou rychlostí opřádání. Rychlost opřádání je řízena elektrickým signálem ze synchronizačního zařízení, čímž je zajištěno pravidelné ovíjení i při změnách výrobní rychlosti. Ovládací prvky jsou soustředěny na ovládacím panelu a jsou snadno dostupné pro obsluhu.
Pro omezení vibrací kabelové duše jsou na výstupu ze stroje umístěny seřiditelné naváděcí válečky. Rám stroje je svařované konstrukce, která je uzpůsobena pro umístění zařízení do výrobní linky.
Technické údaje
Celková délka     1800     mm
Celková šířka     750     mm
Výška osy kabelu nad podlahou     1000     mm
Rozměry kotouče folie:        
- maximální průměr     300     mm
- minimální průměr dutinky     70     mm
- maximální hmotnost     5     kg
Fixační fólie:        
- šířka fólie     15 - 40     mm
Max. otáčky přadáku     600     ot/min
Příkon     3 kW, 3 x 400     V

VERTIKÁLNÍ ODVÍJECÍ LINKA VT 400

Popis
Linka slouží k ovíjení měděných jader o průřezu 1-6 mm2 páskou z Pe nebo papíru, případně skloslídovou páskou. V horní části stroje je umístěn zásobník pásky. zařízení je navrženo kompletně včetně odvijáku a navijáku.
Technické údaje
Průměr kabelu     0,5 - 5     mm
Max. rychlost     36     m/min
Šířka pásky     4 - 15     mm
Vnitř.prům.dutinky pásky     76     mm
Vněj.prům.návinu pásky     420     mm
Otáčky oprádací hlavy     2600     ot/min
Příkon     7,5     kW
Průměr odvíjené cívky     500 - 630     mm
Průměr navíjené cívky     500 - 630     mm