Odtahy

PÁSOVÝ ODTAH PBD 600

Popis
Pásový odtah slouží k odtahování kabelu nebo kabelové duše při výrobě a udržení konstatní rychlosti linky. Rám stroje je robustní svařované konstrukce, která je kotvena k podlaze pomocí základových šroubů.
Svírání pasů je pneumatické. Je možné jednotlivě regulovat napnutí pasů a přítlak horního pasu. Pro pohon odtahu je použit regulační motor s převodovkou.
Technické údaje
Maximální tažná síla     1000     N
Maximální průměr kabelu     30     mm
Průměr hnacích řemenic     100     mm
Počet přítlačných válců     1     ks
Celková přítlačná síla     500     N
Přítlačná délka     600     mm
Pohon     2 kW, 3 x 400 V, 50     Hz
Odtahová rychlost max.     200     m/min

PÁSOVÝ ODTAH PBD 1000

Popis
Pásový odtah slouží k odtahování kabelu nebo kabelové duše při výrobě a udržuje konstantní rychlost výrobní linky. Rám stroje je robustní svařované konstrukce, která je kotvena k podlaze pomocí základových šroubů.
Svírání pasů i jejich napínání je pneumatické. Je možné jednotlivě regulovat napnutí pasů, přítlak horního i spodního pasu. Pro pohon odtahu je použit regulační elektromotor s převodovkou.
Technické údaje
Maximální tažná síla     10000     N
Max. průměr kabelu     60     mm
Průměr hnacích řemenic     200     mm
Počet přítlačných válců     4 + 4     ks
Celková přítlačná síla     4000     N
Přítlačná délka     1000     mm
Pohon     5 kW, 3 x 400     V
Odtahová rychlost max     300     m/min

PÁSOVÝ ODTAH PBD 1200

Popis
Pásový odtah slouží k odtahování kabelu nebo kabelové duše při výrobě a udržuje konstantní rychlost výrobní linky. Rám stroje je robustní svařované konstrukce, která je kotvena k podlaze pomocí základových šroubů.
Svírání pasů i jejich napínání je pneumatické. Je možné jednotlivě regulovat napnutí pasů, přítlak horního i spodního pasu. Pro pohon odtahu je použit regulační elektromotor s převodovkou.
Technické údaje
Maximální tažná síla     10000     N
Max. průměr kabelu     60     mm
Průměr hnacích řemenic     200     mm
Počet přítlačných válců     5 + 5     ks
Celková přítlačná síla     5000     N
Přítlačná délka     1200     mm
Pohon     15 kW, 3 x 400     V
Odtahová rychlost max.     250     m/min

PÁSOVÝ ODTAH PBD 1600

Popis
Pásový odtah slouží k odtahování kabelu nebo kabelové duše při výrobě a udržuje konstantní rychlost linky. Rám stroje je robustní svařované konstrukce, která je kotvena k podlaze pomocí základových šroubů.
Svírání pasů i jejich napínání je pneumatické. Je možné jednotlivě regulovat napnutí pasů, přítlak horního i spodního pasu. Řaditelná třístupňová převodovka umožňuje široký rozsah pracovního režimu.

Zvláštní výbava
Pásový odtah je možné dle dohody vybavit různými typy pohonů dle potřeby.
Technické údaje
Maximální tažná síla     16000     N
Max. průměr kabelu     90     mm
Průměr hnacích řemenic     250     mm
Počet přítlačných válců     6 + 6     ks
Celková přítlačná síla     18000     N
Přítlačná délka     1600     mm
Pohon     5,5 kW, 3 x 400     V
Odtahová rychlost max.        
1. stupeň     19     m/min
2. stupeň     48     m/min
3. stupeň     115     m/min

POLOPÁSOVÝ ODTAH PPO 360

Popis
Základ stroje tvoří rám ze svařovaných profilů.Na vstupu a výstupu jsou upevněny dvě kladky z materiálu odolného proti otěru pro vedení kabelu.Odtahový pás je napnut mezi dvěmi pevnými a jednou napínací kladkou,která je připevněna k lineárnímu vedení s pneumatickým válcem.Napínáním pásu je kabel přitlačován k odtahovému kolu,které je poháněno servomotorem.Přitlačení pásu lze regulovat pomocí redukčního ventilu dle vlastností odtahovaného kabelu.
Součástí stroje je rozvodová skříň s ovládacím panelem.Dveře odtahu jsou vybaveny bezpečnostním zámkem,který znemožňuje otevření stroje během provozu.
Technické údaje
Průměr kabelu     10     mm
Pohon     Servomotor     6 kW
Otáčky motoru     4000     ot/min
Otáčky odtahového kola     2000     ot/min
Průměr odtahového kola     318,5     mm