VZNIK A HISTORIE FIRMY

 Firma SB-Strojírna BOHEMIA, spol. s r.o. vznikla v roce 1992 vyčleněním a privatizací bývalých mechanických provozů k.p. Kablo Kladno. U zrodu a vzniku firmy stáli pánové Josef Ledvina, absolvent SPŠ a Institutu všeobecného strojírenství se specializací pro řízení údržbářských procesů, pan Miroslav Vydra, absolvent SPŠ a Vodohospodářského vzchuchotechnického institutu a ing. Vladimír Kostka, absolvent ČVÚT v oboru technologie strojního obrábění. Všichni tři zakladatelé jsou třetinovými vlastníky firmy a pracují ve firmě od jejího založení až doposud ve vrcholovém vedení firmy.  Při založení firmy tvořili kádr 55 pracovníků technici a specialisté ve všech strojírenských profesích, kteří přešli do firmy z k.p. Kablo Kladno. Tento základní kádr po částečné obměně, omlazení a doplnění o některé další profese tvoří tým schopný se přizpůsobovat nutným změnám v obchodní a výrobní strategii firmy.

V roce 1996 firma SB-Strojírna BOHEMIA, spol. s r.o. získala významný kapitálový podíl ve firmě Transportkabel-DIXI a.s. Děčín.

V závěru roku 1999 firma získala majoritní podíl ve firmě Strojírny Slaný s.r.o. Tento svůj podíl pak v roce 2001 z ekonomických důvodů odprodala firmě KROMEXIM a.s.