Navíjecí a kruhovací stroje a linky

KRUHOVACÍ ZAŘÍZENÍ DO KRABIC KAB 200

Popis
Kruhovací zařízení je určeno pro opakované automatické navíjení drátu nebo kabelu do kroužku s vnitřním průměrem 120 mm s ukládáním do krabic.
Na zařízení je možné nadefinovat parametry navinutého kruhu, tj. tloušťka kruhu, délka navinutého kruhu. Navinutý drát nebo kabel je automaticky ustřižen dle požadované délky a zalepen do krabičky.
Technické údaje
Max.rychlost navíjení     300     m/min
Průměr navíjeného drátu     1 - 6     m/min
Rychlost dopravníku     4,6     m/min
Rozměr navinutého kruhu        
Vnitřní průměr     120     mm
Vnější průměr     230     mm
Výška kruhu     55 - 100     mm
Pohon dopravníku     0,75     kW
Pohon navíjení     3     kW
Pohon rozvádění     0,75     kW
Délka zařízení     2350     mm
Šířka     1570     mm
Výška     2080     mm

KRUHOVACÍ A BALICÍ JEDNOTKA KP 200

Popis
Stroj je určen pro navíjení kabelů do kruhů o průměru 200 mm a jejich balení do kartonových krabic. Navíjecí (kruhovací) systém používá vodorovnou kruhovací hlavu. Jedná se o elektropneumaticky poháněné poloautomatické zařízení, s možným vybavením certifikovaným rozměřováním délek (včetně zařízení pro předdefinování požadované délky) s automatickým zastavením. Zařízení je vybaveno kompletní elektroinstalací umožňující plynulou regulaci rychlosti kruhování.
Kabel prochází přes měřidlo délky ke kruhovací hlavě, kde je fixován pomocí pneumatického válce. Po stisku tlačítka "START" jednotka navine kroužek s předdefinovanou délkou kabelu. Měřidlo délky s možností přednastavení délky kabelu v kruhu je dodáváno na přání. Po navinutí kruhu musí být uvolněn kabel z kruhovací hlavy, ustřižen (nůžky) a stroj dále balí cívku do předem připravené papírové krabice. Automatická výměna papírových krabic není ve standardní výbavě stroje.
Šířka kruhu je nastavitelná pro různé typy papírových krabic.

Zvláštní výbava
Na přání je možno dodat různé typy měřidel délky kabelu, včetně zařízení pro přednastavení délky kabelu v navinutém kruhu, zařízení pro automatickou výměnu papírových krabic nebo automatické stříhání kabelů. Stroj může být dodán pro různé rozměry krabic (nebo různý rozsah volitelných rozměrů krabic). Dále je možné stroj dodat s různými typy odvíjení kruhovaného kabelu (vodiče).
Technické údaje
Průměr kruhovaného vodiče     1 - 5     mm
Maximální rychlost navíjení     250     m/min
Rozměr kartónových krabic     230x230     mm
- rozsah šířky     hodnota     mm
Instalovaný výkon     hodnota     kW
Síť     hodnota     Hz
Spotřeba stlačeného vzduchu (p=6 bar)     20     1/min
Rozměry zařízení:        
- délka     2500     mm
- výška     1800     mm
- šířka     1300     mm

KRUHOVACÍ AUTOMAT KA 400

Popis
Kruhovací jednotka KA 400 je zařízení určené pro opakované kruhování kabelů a vodičů do kroužku s vnitřním průměrem 180 mm o přesně definované délce.
Jedná se o poloautomatické elektropneumatické zařízení, které je vybavené certifikovaným měřidlem délky s předvolbou navíjené délky, řízeným rozváděcím systémem kabelů do přesných závitů a navíjecím zařízením.. Navíjecí hlava má svislou osu navíjení. Kabel je po upnutí do kruhovací hlavy automaticky navinut s řízeným rozváděním a zastavením na předvolené délce. Obsluha provádí ustřižení kabelu a vysunutí z kruhovací hlavy.

Zvláštní výbava
Zařízení je možné doplnit různými odvíjecími systémy dle potřeby.
Technické údaje
Průměr kruhovaného vodiče     2 - 15     mm
Maximální rychlost navíjení     120 - 200     m/min
Rozměr navíjeného kruhu        
- vnitřní průměr     180     mm
- maximální vnější průměr     400     mm
- výška kruhu     60 - 160     mm
Max.hmotnost     30     kg
Instalovaný příkon     8     kW
Spotřeba stlačeného vzduchu (p=6 bar)     20     1/min
Rozměry zařízení        
- délka     1500     mm
- výška     1800     mm
- šířka     1050     mm

KRUHOVACÍ AUTOMAT KAD 600

Popis
Kruhovací stroj je určen pro automatické navíjení, ustřižení a potisk kabelových kroužků. Je vybaveno synchronizovaným rozváděním, měřícím zařízením délek kabelů, pneumatickými nůžkami a brzdou s podavačem kabelů do kruhovací hlavy. Pohyby stroje jsou řízeny programovatelným automatem, který ovládá i zabezpečení stroje a spolupráci s potiskovacím zařízením. Doplněním kruhovací hlavy specielním přípravkem je možné navíjet tzv. dvojdélky.

Zvláštní výbava
Na přání lze dodat různé typy odvíjení (event. dodat bez odvíjení) a vybavit linku systémem balení do smrštitelné folie.
Technické údaje
Průměr kruhovaného vodiče     3 - 15     mm
Instalovaný výkon     6     kW
Síť     3 x 400 V, 50     Hz
Max.průměr cívek     600     mm
Šířka     150     mm
Průměr jádra     300     mm

KRUHOVACÍ AUTOMAT KAF 600

Popis
Kruhovací automat KAF 600 je určen pro automatické navíjení drátu (nebo kabelu) do kruhů. Kruhy mají vnitřní průměr 180 mm a navinutou délku kabelu přesně podle požadavku zákazníka. Jedná se o elektropneumaticky poháněné zařízení, vybavené certifikovaným rozměřováním délek (včetně zařízení pro předdefinování požadované délky) , s řízeným rozváděcím a navíjecím zařízením. Navíjecí hlava má svislou osu navíjení. Jednotka je vybavena střihacím zařízením a automatickou fixací navinutého kruhu PP páskou.
Hlavní rám stroje (svařenec) není nutné upevňovat k základu (podlaze), postačuje postavení na pracoviště. Kompletní elektro-instalace a řídící systém je instalován ve skříni stroje. Navíjecí rychlost lze regulovat kontinuálně a je synchronizovaná s rychlostí rozvádění.
Při automatickém pracovním cyklu je do kabelového kruhu navinuta vždy předem definovaná požadovaná délka kabelu. Automaticky je prováděno upevnění kabelu v kruhovací hlavě, navinutí, ustřižení a fixování PP páskou. Následně je hotový kruh vysunut z pracovních prostorů stroje.
Odvíjecí cívka se upíná letmo do vozíku s ručním hydraulickým zdvihem, který se zasouvá do odvíjecího kornoutu. Před vstupem do automatu KAF je kabel (vodič) bržděn brzdou s kompenzátorem, který zajišťuje plynulý rozběh a dojezd kruhovací hlavy automatu.

Zvláštní výbava
Na přání lze dodat jiné typy odvíjení (event. dodat bez odvíjení) a vybavit linku systémem balení do smrštitelné folie, případně paletování hotových kruhů.
Technické údaje
Průměr kruhovaného vodiče     4 - 20     mm
Maximální rychlost navíjení (vodiče do ¤10 mm)     300     m/min
- maximální rychlost pro vodiče do ¤15mm     120     m/min
- maximální rychlost pro vodiče do ¤20mm     80     m/min
Rozměr navíjeného kruhu        
- vnitřní průměr     180     mm
- maximální vnější průměr     500     mm
- výška kruhu     100 - 160     mm
- maximální hmotnost     45     kg
Fixační páska PP – šířka     12     mm
Instalovaný výkon     10     kW
Síť     3 x 400 V, 50     Hz
Spotřeba stlačeného vzduchu (p=6 bar)     20     1/min
Rozměry zařízení        
- délka     3700     mm
- výška     1690     mm
-šířka     1350     mm

KRUHOVACÍ AUTOMAT KAF 601

Popis
Kruhovací automat KAF 601 je určen pro automatické navíjení drátu (nebo kabelu) do kruhů. Kruhy mají vnitřní průměr 180 mm a navinutou délku kabelu přesně podle požadavku zákazníka.
Jedná se o elektropneumaticky poháněné zařízení, vybavené certifikovaným rozměřováním délek (včetně zařízení pro předdefinování požadované délky) , s řízeným rozváděcím a navíjecím zařízením. Navíjecí hlava má svislou osu navíjení. Jednotka je vybavena střihacím zařízením a automatickým manipulátorem pro vysouvání kruhu z pracovního prostoru zařízení.
Hlavní rám stroje (svařenec) není nutné upevňovat k základu (podlaze), postačuje postavení na pracoviště. Kompletní elektro-instalace a řídící systém je instalován ve skříni stroje. Navíjecí rychlost lze regulovat kontinuálně a je synchronizovaná s rychlostí rozvádění.
Při automatickém pracovním cyklu je do kabelového kruhu navinuta vždy předem definovaná požadovaná délka kabelu. Automaticky je prováděno upevnění kabelu v kruhovací hlavě, navinutí, ustřižení a vysunutí. Následně je hotový kruh vysunut z pracovních prostorů stroje.
Odvíjecí cívka se upíná letmo do vozíku s ručním hydraulickým zdvihem, který se zasouvá do odvíjecího kornoutu. Před vstupem do automatu KAF je kabel (vodič) bržděn brzdou s kompenzátorem, který zajišťuje plynulý rozběh a dojezd kruhovací hlavy automatu.

Zvláštní výbava
Na přání lze dodat jiné typy odvíjení (eventuelně dodat bez odvíjení) a vybavit linku systémem balení do smrštitelné folie, případně paletování hotových kruhů.
Technické údaje
Průměr kruhovaného vodiče     4 - 20     mm
Maximální rychlost navíjení (vodiče do ¤10 mm)     250     m/min
- maximální rychlost pro vodiče do ¤15mm     120     m/min
- maximální rychlost pro vodiče do ¤20mm     80     m/min
Rozměr navíjeného kruhu        
- vnitřní průměr     180     mm
- maximální vnější průměr     500     mm
- výška kruhu     60 - 160     mm
- maximální hmotnost     45     kg
Fixační páska PP – šířka     12     mm
Instalovaný výkon     10     kW
Síť     3 x 400 V, 50 Hz    
Spotřeba stlačeného vzduchu (p=6 bar)     20     1/min
Rozměry zařízení        
- délka     3700     mm
- výška     2155     mm
- šířka     1430     mm

KRUHOVACÍ ZAŘÍZENÍ KM 701

Popis
Kruhovací zařízení je určeno pro kruhování vodičů a kabelů o průměru 2 až 20 mm. Pracoviště je pojízdné s namontovaným rozměřovacím zařízením délek s předvolbou navíjené délky a automatickým zastavením. Rám je svařovaná konstrukce, vybavená čtyřmi otočnými pojezdovými kolečky s brzdou. Zařízení má kompletní elektroinstalaci, která umožňuje plynulou regulaci rychlosti převíjení pomocí potenciometru. Kruhovací zařízení je určeno k použití v krytých prostorách s možností připojení na elektrickou síť.

Zvláštní výbava
Kruhovací zařízení je možné dodat včetně namontovaného odvíjecího stojanu , který je vybaven jednoduchou brzdou.
Technické údaje
Délka     1725     mm
Šířka     820     mm
Výška     1615     mm
Hmotnost     180     kg
Převíjecí rychlost     0 - 70     ot/min
Otáčky kruhovací hlavy     0 - 34     ot/min
Krouticí moment kruhovací hlavy     80     Nm
Vnitřní průměr navíjeného kruhu     200, 300, 400     mm
Vnější průměr navíjeného kruhu     400 - 800     mm
Hmotnost navíjeného kruhu     35     kg
Příkon     2,2     kW
Elektrická síť     230V,50     Hz