Měření délek kabelů

MĚŘIDLO DÉLEK KABELŮ KV 10-90
Popis
Měřidlo délek kabelů je určeno pro použití v linkách a zařízeních pro manipulaci s kabely a vodiči. Je
také zkonstruováno pro přímé použití do výrobních linek. Na vstupu i výstupu je zařízení osazeno
vždy jedním párem svislých a vodorovných válečků, které jsou nastavitelné dle měřeného průměru
vodiče.
Vlastní měření délek je prováděno rozměřovacím kolem, jehož otáčky jsou elektronicky snímány,
vyhodnocovány a převedeny na digitální ukazatel metrů. Měřidlo je vybaveno předvolbou s
elektrickým výstupem, který může ovládat navazující zařízení.
Zvláštní výbava
Na přání je možné dodat měřidlo s certifikátem ČMI, případně stojanem pro upevnění k podlaze haly.
Technické údaje
Počet snímacích kotoučů 1 pár
Snímání délky elektromechanicky
Max. podélná rychlost kabelu 300 m/min
Měřící rozsah 9999 m
Průměr měřeného kabelu 10 - 90 mm
Přesnost měření 0,3 %,třída II

MĚŘIDLO DÉLEK KABELŮ KVK 1-20
Popis
Měřidlo délek kabelů je určeno pro použití v linkách a zařízeních pro manipulaci s kabely a vodiči. Je
také zkonstruováno pro přímé použití do výrobních linek. Na vstupu i výstupu je zařízení osazeno
vždy jedním párem svislých a vodorovných válečků, které jsou regulovatelné dle měřeného průměru
vodiče.
Vlastní měření délek je prováděno rozměřovacím kolem, jehož otáčky jsou elektronicky snímány,
vyhodnocovány a převedeny na digitální ukazatel metrů. Měřidlo je vybaveno předvolbou s
elektrickým výstupem, který může ovládat navazující zařízení.
Zvláštní výbava
Na přání je možné dodat měřidlo s certifikátem ČMI, případně stojanem pro upevnění k podlaze haly.
Technické údaje
Průměr měřeného kabelu 1 - 20 mm
Max. podélná rychlost kabelu 800 m/min
Snímání délky elektromechanicky
Počet snímacích kotoučů 1 Přesnost měření
Přesnost měření 0,3 %, třída II

PÁSOVÉ MĚŘIDLO DÉLEK KABELŮ KVP 10-90
Popis
Pásové měřidlo délek kabelů je určeno pro použití v linkách a zařízeních pro manipulaci s kabely a
vodiči. Je také zkonstruováno pro přímé použití do výrobních linek. Na vstupu i výstupu je zařízení
osazeno vždy jedním párem svislých a vodorovných válečků, které jsou regulovatelné dle měřeného
průměru vodiče.
Vlastní měření délek je prováděno rozměřovacím pásem, kterým je zaručeno přesné snímání bez
prokluzu. Elektrické impulsy z měřícího kola pásu jsou vyhodnocovány a převedeny na digitální
ukazatel metrů. Měřidlo je vybaveno předvolbou s elektrickým výstupem, který může ovládat
navazující zařízení.
Zvláštní výbava
Na přání je možné dodat měřidlo s certifikátem ČMI, případně stojanem pro upevnění k podlaze haly.
Technické údaje
Průměr měřeného kabelu 8 - 90 mm
Měřící rozsah 9999 m
Max. podélná rychlost kabelu 200 m/min
Snímání délky elektromechanicky
Počet snímacích pásů 1 pár
Přesnost měření 0,3 %,třída II

PÁSOVÉ MĚŘIDLO DÉLEK KABELŮ KVP 2-20
Popis
Pásové měřidlo délek kabelů je určeno pro použití v linkách a zařízeních pro manipulaci s kabely a
vodiči. Je také zkonstruováno pro přímé použití do výrobních linek. Na vstupu i výstupu je zařízení
osazeno vždy jedním párem svislých a vodorovných válečků, které jsou regulovatelné dle měřeného
průměru vodiče.
Vlastní měření délek je prováděno rozměřovacím pásem, kterým je zaručeno přesné snímání bez
prokluzu. Elektrické impulsy z měřícího kola pásu jsou vyhodnocovány a převedeny na digitální
ukazatel metrů. Měřidlo je vybaveno předvolbou s elektrickým výstupem, který může ovládat
navazující zařízení.
Zvláštní výbava
Na přání je možné dodat měřidlo s certifikátem ČMI, případně stojanem pro upevnění k podlaze haly.
Technické údaje
Průměr měřeného kabelu 2-25 mm
Měřící rozsah 9999 m
Max. podélná rychlost kabelu 300 m/min
Snímání délky elektromechanicky
Počet snímacích kotoučů 1 pár
Přesnost měření 0,3 % třída II