Lanovací stroje

DRUM TWISTER DTU 1250

Popis
Univerzální stáčecí stroj DTU 1250 slouží k lanování holých i izolovaných drátů a vodičů. Skládá se z otočné svařované vidlice, do které je upínána pomocí zdvihací plošiny nebo jeřábem kabelová cívka. Vidlice je uložena v mohutných centrálních ložiskách, ve kterých se pomocí řemenového převodu otáčí kolem své osy. Vidlice je také vybavena samostatným pohonem pro navíjení cívky včetně rozvádění kabelu na cívce. Hřídel vidlice je osazena pneumaticky ovládanou kotoučovou brzdou pro rychlé zastavení stroje v případě přetrhu drátu nebo žíly.
Konstrukční řešení pohonů vidlice umožňuje otáčení vidlice vpravo i vlevo.

Zvláštní výbava
Universální stáčecí stroj je možné dodat včetně zakládací plošiny pro cívky.
Technické údaje
Celková délka     4600     mm
Výška osy kabelu nad podlahou     1100     mm
Průměr cívek     1250     mm
Max. průměr kabelové duše     30     mm
Max. otáčky vidlice     200     ot/min
Max. rychlost navíjení     150     m/min
Celkový instalovaný příkon     55 kW, 3x400V, 50     Hz