Kompenzační zásobníky

HORIZONTÁLNÍ ZÁSOBNÍK HZ 01

Popis
Horizontální zásobník je upraven pro použití v žilové lince a slouží k vytváření zásoby vodiče potřebné pro nepřetržitý chod linky při navíjení na naviják. Zásobník dovoluje zastavení navijáku a výměnu cívek bez zastavení linky. Pro zabezpečení plynulosti navíjení před vstupem do navijáku je umístěn kompenzátor.
Zásobník je určen pro žíly o maximálním průměru 12 mm, maximální zásoba kabelu je 100 m. Maximální sila napnutí žily v lince 280 N.
Tah vozíku v zásobníku je řízen měničem servomotoru. Plynulou regulaci tahu vodiče zajišťuje pneumatický válec kompenzátoru.
Technické údaje
Průměr odvíjeného drátu     1,5 - 12     mm
Max.zásoba     100     m
Rychlost linky     160     m/min
Délka     7500     mm
Šířka     1900     mm
Výška     3540     mm
Hmotnost     1080     kg
Příkon     6,8     kW

HORIZONTÁLNÍ ZÁSOBNÍK HZ 100

Popis
Horizontální zásobník slouží k vytváření zásoby vodiče potřebné pro nepřetržitý chod linky. Zásobník dovoluje po odvinutí vodiče z cívky jednoho odvijáku napojit vodič a zapnout odvíjení z druhého odvijáku bez zastavení linky. Pro zabezpečení plynulosti chodu zásobník je vybaven kompenzátorem.
Je určen pro kabely o max.průměru 18 mm, maximální zásoba kabelu je 100 m. Maximální síla napnutí kabelu v lince 480 N.
Tah vozíku v zásobníku je řízen měničem servomotoru. Plynulou regulaci tahu vodiče zajišťuje pneumatický válec kompenzátoru.
Technické údaje
Průměr odvíjeného drátu     1,5 - 18     mm
Max.zásoba     100     m
Rychlost linky     160     m/min
Délka     7,8     m
Šířka     2,65     m
Výška     3,8     m

KOMPENZÁTOR N 91

Popis
Kompenzátor slouží k udržení konstantního tahu v navíjeném, případně odvíjeném kabelu. Rameno kompenzátoru je přes konstantní převod spojeno s potenciometrem, který dle natočení ramene kompenzátoru s kladkou řídí hlavní pohon navijáku.
Závaží je posuvné po celé délce ramene pro správné vyvážení ramene s převáděcí kladkou, případně pro jeho zatížení. Kývavý pohyb ramene je tlumen třecí brzdou. Rameno s kladkou je možné chránit před účinky dopadu na zem tlumičem nárazu.

Zvláštní výbava
Kompenzátor je možné na místo závaží vybavit řízeným tlumením pohybu ramene pomocí pneumatického válce.
Technické údaje
Délka ramene     1000     mm
Max. úhel natočení ramene     +/- 45     °
Výška osy ramene     800     mm
Průměr převáděcí kladky     100     mm

KOMPENZÁTOR K 280 U

Popis
Kompenzátor slouží k udržení konstantního tahu v navíjeném, případně odvíjeném kabelu. Na rameni kompenzátoru je umístěn bezkontaktní snímač, který dle natočení ramene kompenzátoru řídí hlavní pohon navijáku nebo odvijáku.
Tah v kabelu je možné seřídit pomocí regulace tlaku v pneumatickém válci. Rameno kompenzátoru je vyváženo pomocí závaží. Horní sestava kladek je na pevném rameni, spodní soustava kladek je umístěna na vlastním rameni kompenzátoru. Na vstupu do zařízení jsou osazeny naváděcí válečky.
Technické údaje
Maximální průměr kabelu     3 - 16     mm

Průměr převáděcích kladek     280     mm

Zásoba kabelu     5     m

KOMPENZÁTOR K 750

Popis
Kompenzátor slouží k zajištění plného chodu výrobní linky. Horní kladky jsou pevné. Spodní kladka je pohyblivá pomocí pneumatického válce. Výstupní a vstupní kladky se dají natáčet a jsou opatřeny vstupními i výstupními válečky.
Tah v kabelu lze seřizovat pomocí regulace tlaku v pneumatickém válci.
Technické údaje
Výška     2370     mm
Šířka     1540     mm
Výška vstupu a výstupu     1400     mm
Zdvih kladek     750     mm
Průměr pohyblivé kladky     500     mm
Průměr vstupní a výstupní kladky     480     mm

KOMPENZÁTOR K 800

Popis
Kompenzátor slouží k udržení konstantního tahu v navíjeném, případně odvíjeném vodiči. Spodní sestava kladek je na pevné hřídeli, horní sestava kladek je uložena na pohyblivém vozíku, který je připevněn k pneumatickému válci. Poloha kladek je snímána pomocí bezkontaktního čidla. Tah v kabelu je možné seřídit pomocí regulace tlaku v pneumatickém válci. Na vstupu i výstupu zařízení jsou osazeny naváděcí válečky.
Technické údaje
Průměr vodiče     0,6 - 10     mm
Průměr převáděcích kladek     210     mm
Zásoba vodiče     7     m
Výška osy vodiče nad podlahou     1000     mm

ZÁSOBNÍK VZ 630

Popis
Zásobník kabelu slouží k zajištění plného chodu výrobní linky a navinutí potřebné délky kabelu do zásobníku po dobu výměny cívek v navijáku nebo odvijáku. Spodní sestava kladek je pevná, horní sestava kladek je tlačena pomocí pneumatického válce.
Tah v kabelu je možné seřídit pomocí regulace tlaku v pneumatickém válci. Zásobník je vybaven pneumaticky ovládanou brzdou, která zachytí a upevní kabel při vlastní činnosti zásobníku. Na vstupu i výstupu je zařízení vybaveno naváděcími kladkami.
Technické údaje
Průměr převáděcích kladek     630     mm
Maximální průměr kabelu     30     mm
Zásoba kabelu     50     m
Počet převáděcích kladek     18    
Maximální rychlost kabelu     200     m/min